Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khen thưởng đối với 02 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích trong công tác văn hóa, thông tin, thể thao năm 2018
Ngày cập nhật 02/01/2019

Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 3413/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích trong trong công tác văn hóa, thông tin, thể thao năm 2018

I. TẬP THỂ

01.

Nhân dân và cán bộ Tổ dân phố Uất Mậu, thị trấn Sịa.        

02.

Câu lạc bộ Cầu lông Thành Công.

II. CÁ NHÂN

01.

Ông Trần Công Trực, Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin.

02.

Ông Lê Hữu Hùng, Thành viên Câu lạc bộ Bóng bàn huyện Quảng Điền.

03.

Bà Lê Dương Mỹ Hạnh, Thành viên Đội tuyên truyền lưu động huyện Quảng Điền.

                                       (Tổng cộng danh sách này gồm 02 tập thể và 03 cá nhân)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.684.242
Truy câp hiện tại 2.051