Tuần thứ 52 (từ ngày 24/12/2018 đến ngày 29/12/2018)
Ngày cập nhật 25/12/2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Ngọc Đức

Quách Nhơn

Thứ hai 24/12/2018

 

07h30: Dự họp HĐND xã Quảng Phước.

08h00: Làm việc với Ban Quản lý dự án Trường Sơn Xanh.

07h00: Thăm và chúc mừng Noel.

07h30: Dự họp Đảng ủy xã Quảng Thái.

07h30: Dự họp HĐND xã Quảng Thành.

C

 

13h30: Kiểm tra công tác sản xuất nông nghiệp.

Làm việc tại cơ quan.

13h30: Họp Thường trực HĐND huyện.

13h30: Họp Thường trực HĐND huyện.

Tứ ba 25/12/2018

S

08h00: Dự họp Đảng ủy Quân sự huyện.

08h00: Dự họp HĐND xã Quảng Phước.

07h30: Làm việc tại cơ quan.

 

Làm việc tại cơ quan (cả ngày )

08h00: Dự họp HĐND xã Quảng Phước.

C

13h30: Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện.

14h00: Làm việc với Phòng Kinh tế - Hạ tầng về.

13h30: Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện.
15h30: Họp bàn xây dựng kế hoạch 2019 một số ngành khối văn xã.

 

 

Thứ tư 26/12/2018

S

07h30: Hội ý Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

07h30: Hội ý Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

07h30: Hội ý Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

07h30: Làm việc tại cơ quan (Cả ngày)

07h30: Dự họp HĐND xã Quảng Ngạn (Cả ngày).

C

13h30: Dự Nghe báo cáo đề xuất nghiên cứu dự án Khu du lịch Opera Resort (lần 2), xã Quảng Công, huyện Quảng Điền.

Làm việc tại cơ quan.

15h00: Dự nghiệm thu công trình “ Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Thành Trung”

 

 

Thứ năm

27/12/2018

S

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Họp HĐND xã Quảng Thái.

08h00: Dự họp HĐND xã Quảng Thái (Cả ngày).

08h00: Dự họp HĐND xã Quảng Công (Cả ngày).

C

 

14h00: Họp bàn phương án triển khai xây dựng cơ sở giết mổ tập trung xã Quảng Thành.

14h00: Tổng kết Đại hội Thể dục thể thao tại tỉnh.

 

 

Thứ sáu 28/12/2018

S

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

07h30: Họp kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018 (cả ngày).

08h00: Dự Đại hội Hội nạn nhân chất độc da cam lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023.

07h30: Họp kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018 (Cả ngày).

07h00: Dự họp HĐND xã Quảng An (Cả ngày).

C

13h00: Họp kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018

.

14h00: Họp bàn rà soát công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia của các xã xây dựng Nông thôn mới năm 2019.

 

 

Thứ bảy

29/12/2018

S

 

 

 

07h30: Dự họp HĐND thị trấn Sịa (Cả ngày).

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày