Tuần thứ 50 (từ ngày 10/12/2018 đến ngày 15/12/2018)
Ngày cập nhật 10/12/2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Ngọc Đức

Quách Nhơn

Thứ hai 10/12/2018

 

07h30: Tiếp công dân định kỳ tại trụ sở.

08h00: Kiểm tra tình hình mưa lũ.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

07h30: Tiếp Công dân tại trụ sở (Cả ngày).

C

13h30: Họp giải quyết vướng mắc về đất đai. 

13h00: Đi cơ sở. 

13h30: Dự tổng kết công tác Phật sự 2018. 

 

 

Tứ ba 11/12/2018

S

08h00: Họp Hội đồng Khoa học sáng kiến cơ sở huyện.
10h00: Làm việc với Hội truyền thống Bộ đội Trường Sơn. 

Làm việc tại cơ quan.  

08h00: Họp Hội đồng Khoa học sáng kiến cơ sở huyện. 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

C

14h00: Thông qua dự toán ngân sách năm 2019. 

14h00: Thông qua dự toán ngân sách năm 2019. 

14h00: Thông qua dự toán ngân sách năm 2019. 

13h30: Giao ban Thường trực HĐND huyện.

13h30: Giao ban Thường trực HĐND huyện.

Thứ tư 12/12/2018

S

08h00: Kiểm tra các đê, kè xung yếu. 

Làm việc tại cơ quan.

07h30: Kiểm tra trường đạt  chuẩn quốc gia Quảng Thành.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

C

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Dự họp tham gia dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018 - 2020. 

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Đi cơ sở.

Thứ năm

13/12/2018

S

08h00: Họp Huyện ủy (Cả ngày). 

08h00: Tiếp công dân tại xã Quảng Phước.

08h00: Họp Huyện ủy (Cả ngày). 

08h00: Họp Huyện ủy (Cả ngày). 

08h00: Họp Huyện ủy (Cả ngày). 

C

 

14h00: Họp Huyện uỷ. 

 

 

 

Thứ sáu 14/12/2018

S

08h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2018. 

07h30: Đi cơ sở.

07h30: Đại hội Hội Khuyến học huyện. 

Làm việc tại cơ quan.

07h30: Đại hội Hội Khuyến học huyện. 

C

13h00: Dự hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết TW5 chuyên đề năm 2019 tại Văn phòng Tỉnh ủy. 

13h00: Dự hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết TW5 chuyên đề năm 2019 tại Văn phòng Tỉnh ủy. 

13h00: Dự hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết TW5 chuyên đề năm 2019 tại Văn phòng Tỉnh ủy. 

13h00: Dự hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết TW5 chuyên đề năm 2019 tại Văn phòng Tỉnh ủy. 

13h00: Dự hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết TW5 chuyên đề năm 2019 tại Văn phòng Tỉnh ủy. 

Thứ bảy

15/12/2018

S

07h30: Họp Chi bộ.

07h30: Họp Chi bộ.

07h30: Họp Chi bộ.

07h30: Họp Chi bộ.

07h30: Họp Chi bộ.

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày