Tuần thứ 49 (từ ngày 03/12/2018 đến ngày 08/12/2018)
Ngày cập nhật 05/12/2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Ngọc Đức

Quách Nhơn

Thứ hai 03/12/2018

S

07h30: Làm việc tại cơ quan

07h30: Làm việc tại cơ quan

07h30: Làm việc tại cơ quan

07h30: Làm việc tại cơ quan (Cả ngày)

07h30: Làm việc tại cơ quan.

C

13h30: Họp UBND huyện 

13h30: Họp UBND huyện 

13h30: Họp UBND huyện 

 

13h30: Dự họp UBND huyện 

Thứ ba 04/12/2018

S


08h00: Chỉ đạo khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019 (cả ngày)

08h00: Đi cơ sở

07h30: Làm việc tại cơ quan 

07h30: Làm việc tại cơ quan (Cả ngày)

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày)

C

 

13h30: Họp bàn về dịch vụ công ích

14h00: Họp Khối thi đua tại Phú Vang.

 

 

Thứ tư 05/12/2018

S

08h00: Dự họp HĐND tỉnh (đến hết ngày 07/12/2018)

08h00: Rà soát các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị năm 2019 thuộc Chương trình  NTM

08h00: Đi cơ sở

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày)

08h00: Dự họp HĐND tỉnh

C

 

14h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác đảm bảo quốc phòng

14h00: Dự kiểm tra trường đạt chuẩn Quốc gia tại trường THCS Phạm Quang Ái

 

14h00: Dự thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện tại BCH Quân sự huyện 

Thứ năm

06/12/2018

S

 

08h00:  Họp xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019

07h30:  Dự  Hội nghị tổng kết Hội Luật gia huyện

08h00: Đi cơ sở (cả ngày)

08h00: Đi cơ sở (cả ngày)

C

 

13h30: Làm việc tại cơ quan

 14h00: Dự kiểm tra trường đạt chuẩn Quốc gia tại trường THCS Đặng Dung

 

 

Thứ sáu 07/12/2018

S

 

08h00: Đi cơ sở (cả ngày)

08h00: Họp triển khai rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính năm 2019

08h00: Họp Đoàn Giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện

07h30: Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

C

 

 

 

13h30: Làm việc tại cơ quan

 

Thứ bảy

08/12/2018

S

 

Trực giải quyết công việc

07h30: Dự kiểm tra trường đạt chuẩn Quốc gia tại trường TH số 2 Quảng An và trường TH số 2 Quảng Thành

 

 

C

 

 

13h30: Dự giải cầu long các câu lạc bộ

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày