Tuần thứ 47 (từ ngày 19/11/2018 đến ngày 24/11/2018)
Ngày cập nhật 21/11/2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Ngọc Đức

Quách Nhơn

Thứ hai 19/11/2018

S

09h00: Làm việc với xã Quảng Thái

08h00: Thăm trường THPT Hoá Châu nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

07h30: Làm việc tại cơ quan

07h30: Làm việc tại cơ quan

07h30: Làm việc tại cơ quan

C

13h30: Họp phiên giải trình và giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát của các Đoàn giám sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện

13h30: Họp phiên giải trình và giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát của các Đoàn giám sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện

14h00: Dự kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

13h30: Họp phiên giải trình và giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát của các Đoàn giám sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện

13h30: Họp phiên giải trình và giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát của các Đoàn giám sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện

Thứ ba 20/11/2018

S

08h00: Dự lễ kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại trường THPT Tố Hữu

08h30: Làm việc với xã Quảng Công, Quảng Ngạn

07h30: Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

08h00: Dự Khai mạc điều tra, rà soát dân cư

07h00: Dự Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Trường THCS Nguyễn Hữu Đà

07h30: Làm việc tại cơ quan

C

13h: Tiếp công dân tại trụ sở

 

14h00: Dự kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại trường THCS Đặng Hữu Phổ

13h00: Tiếp công dân tại trụ sở

13h30: Dự lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tại trường THCS Đặng Dung

Thứ tư 21/11/2018

S

08h00: Làm việc với Ban Pháp chế HĐND tỉnh

08h00: Nghe báo cáo mô hình sản xuất mướp đắng tại xã Quảng Thái

08h00: Đi kiểm tra các đơn vị trường học tại xã Quảng Lợi

07h30: Làm việc tại cơ quan

08h00: Dự làm việc Ban Pháp chế HĐND tỉnh

C

13h30: Duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị trấn sịa

13h30: Duyệt kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thị trấn Sịa

13h30: Duyệt kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thị trấn Sịa

13h30: Duyệt kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thị trấn Sịa

13h30: Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

22/11/2018

S

08h00: Dự Đại hội thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tại tỉnh

08h00: Đi thực tế tại huyện Phú Lộc

07h00: Làm việc tại cơ quan (đ/c Thảo)
08h00: Duyệt nội dung, nhân sự Hội Khuyến học

07h30: Làm việc tại cơ quan

07h30: Đi cơ sở

C

14h00: Dự tiếp xúc cử tri xã Quảng Thọ

14h00: Nghe báo cáo chuyển đổi sản xuất tại HTX Nam Vinh

 13h00: Làm việc tại cơ quan

13h30: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Thọ

13h30: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Thành

Thứ sáu 23/11/2018

S

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai NQ TW8 (cả ngày)

08h00: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Phước

08h00: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Thái

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai NQ TW8 (cả ngày)

08h00: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Thái

C

 

13h30: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai NQ TW8

14h00: Dự tiếp xúc cử tri xã Quảng Lợi

 

13h30: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Lợi

Thứ bảy

24/11/2018

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày