Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tập trung thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.
Ngày cập nhật 22/11/2018

Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, ngày 12/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Đình Đức đã ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019.

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 và Nghị định số 14/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 50/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng - Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Hướng dẫn số 2.332/HD-BTM ngày 15/12/2017 của Bộ Tham mưu hướng dẫn tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018 và triển khai thực hiện Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (thay thế Thông tư số 140/2015/TT-BQP ngày 16/12/2015 và có hiệu lực thi hành từ 20/11/2018).

2. Triển khai quy định của Luật Công an nhân dân và Nghị định số 129/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và Thông tư số 38/2016/TT-BCA ngày 28/9/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 129/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

3. Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện kịp thời kiện toàn đủ số lượng, đúng thành phần Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn tổ chức khám tuyển sức khỏe cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLB-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên Bộ Y tế - Quốc phòng Quy định khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và các quy định khác có liên quan của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả khám sức khỏe cho công dân nhập ngũ.

4. Làm tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân chặt chẽ, nghiêm túc, xét duyệt và đồng bộ hồ sơ đúng trình tự, thực hiện niêm yết công khai trước nhân dân về chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển quân, trường hợp tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ. Danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ, kết quả phân loại sức khỏe theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, danh sách công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng nhập ngũ.

5. Phát huy tốt vai trò tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động thanh niên tình nguyện nhập ngũ; làm tốt chính sách hậu phương quân đội, tổ chức động viên, thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên và những gia đình có thanh niên nhập ngũ, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức đón tiếp chu đáo quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương và tạo mọi điều kiện thuận lợi để sớm ổn định cuộc sống.

6. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp có kế hoạch chỉ đạo chặt chẽ các địa phương, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp mình hoàn thành chỉ tiêu giao quân, đảm bảo 100% xã, thị trấn hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, đạt chất lượng cao, đúng luật, hạn chế mức thấp nhất về bù đổi (không quá 2% chỉ tiêu nhập ngũ).

7. Các cơ quan: Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện và đoàn thể các cấp phối hợp chặt chẽ, có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp trốn, chống lệnh gọi khám, gọi nhập ngũ và các cá nhân, tập thể có hành vi cản trở việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân.

8. Các cơ quan thông tin đại chúng các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng các chuyên mục, phóng sự về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở những xã, thị trấn tiêu biểu, điển hình để cổ động, tuyên truyền và giáo dục cho quần chúng nhân dân, nhất là số thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ hiểu rõ và chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân cũng như cổ vũ, động viên phong trào tuyển quân trong toàn huyện ngày càng tốt hơn.

9. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giao nhận quân năm 2019, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, khen thưởng và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyển quân.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.684.386
Truy câp hiện tại 2.102