Tuần thứ 46 (từ ngày 12/11/2018 đến ngày 17/11/2018)
Ngày cập nhật 13/11/2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Ngọc Đức

Quách Nhơn

Thứ hai 12/11/2018

 

08h00: Hội ý CT-PCT.UBND huyện.

08h00: Hội ý CT-PCT.UBND huyện.

08h00: Hội ý CT-PCT.UBND huyện.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

13h30: Dự hop tại Công an huyện triển khai xử lý khai thác cát trái phép trên sông Bồ

15h00: Dự họp tại Sở Tài nguyên-Môi trường

13h30: Kiểm tra xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tại Quảng Ngạn

14h00: Giám sát chuyên đề của HĐND huyện tại phòng Kinh tế - Hạ tầng.

 

Tứ ba 13/11/2018

S

08h00: Họp thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 xã Quảng Lợi.

08h00: Họp thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 xã Quảng Lợi.

08h00: Họp thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 xã Quảng Lợi.

08h00: Giám sát chuyên đề của HĐND huyện tại phòng Tài chính - Kế hoạch.

08h00: Họp thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 xã Quảng Lợi.

C

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Dự nghe báo cáo tình hình thực hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, 48/2014/QĐ-TTg, 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

13h30: Họp giao ban Thường trực HĐND huyện.

13h30: Họp giao ban Thường trực HĐND huyện.

Thứ tư 14/11/2018

S

08h00: Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

08h00: Tham gia đoàn thăm hỏi nạn nhân, gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông của Ban An toàn giao thông tỉnh.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày).

C

13h30: Họp thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 xã Quảng Thái.

13h30: Họp thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 xã Quảng Thái.

13h30: Họp thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 xã Quảng Thái.

13h30: Họp thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 xã Quảng Thái.

 

Thứ năm

15/11/2018

S

08h00: Đi cơ sở.

08h00: Đi cơ sở.

08h00: Tiếp công dân tại xã Quảng Thọ.

08h00: Đi cơ sở.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

Thứ sáu 16/11/2018

S

Đi cơ sở

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

08h00: Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 tại TDP Uất Mậu, thị trấn Sịa.

Làm việc tại cơ quan

C

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Đi cơ sở.

14h00: Kiểm tra các đơn vị trường học tại xã Quảng An.

14h00: Đi cơ sở.

14h00: Đi cơ sở.

Thứ bảy

17/11/2018

S

 

 

08h00: Dự tập huấn lớp cán bộ lãnh đạo quản lý.

08h00: Dự kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày