Tuần thứ 45 (từ ngày 05/11/2018 đến ngày 10/11/2018)
Ngày cập nhật 06/11/2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Ngọc Đức

Quách Nhơn

Thứ hai 05/11/2018

 

08h00: Dự họp tại UBND tỉnh.

09h00: Họp bàn triển khai mô hình ươm giống cá Chình.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Họp tại xã Quảng Phước.

13h00: Dự bàn giao và gắn biển nhà do Dự án GCF tài trợ.

14h00: Dự Đối thoại với các hộ tiểu thương tại thị trấn Sịa.

 

Tứ ba 06/11/2018

S

08h00: Duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Quảng Ngạn.

08h00: Duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Quảng Ngạn

.9h00: Làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về các dự án, mô hình phát triển sản xuất năm 2019.  

08h00: Duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Quảng Ngạn.

08h00: Giám sát chuyên đề của HĐND huyện tại xã Quảng Thành.

08h00: Duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Quảng Ngạn.

C

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Giám sát chuyên đề của HĐND huyện tại xã Quảng Thọ.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ tư 07/11/2018

S

08h00: Duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Quảng Thành.

08h00: Làm việc với Sở Tài chính.

07h00: Dự lễ phát động Tháng hành động vì bình đăng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tại Phú Lộc.

08h00: Duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Quảng Thành.

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày)

C

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

13h30: Giao ban khối Văn hoá - Xã hội quý III.

Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ năm

08/11/2018

S

08h00: Làm việc với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Hà Công, xã Quảng Lợi.
10h00: Cùng với Bộ Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương kiểm tra chất lượng công trình tại trường Mầm non Hoạ My 1, Quảng Vinh.

 

08h00: Giám sát chuyên đề của HĐND huyện tại thị trấn Sịa.

Làm việc tại cơ quan.

C

13h30: Duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Quảng An.

13h30: Duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Quảng An.

13h30: Duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Quảng An.

14h00: Giám sát chuyên đề của HĐND huyện tại Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện.

13h30: Duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Quảng An.

Thứ sáu 09/11/2018

S

08h00: Dự họp UBND tỉnh

07h30: Đi cơ sở (cả ngày).

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan.

C

14h00: Đi cơ sở

 

15h00: Làm việc với Đoàn giám sát của Ban văn hoá xã hội, HĐND tỉnh về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

 

14h00: Dự làm việc với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại xã Quảng Phước.

Thứ bảy

10/11/2018

S

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày