Thống nhất chủ trương cho thuê đất để xây dựng các hạng mục khu thể dục thể thao tập trung xã Quảng Công
Ngày cập nhật 19/10/2018

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, UBND huyện Quảng Điền ban hành Công  văn số 1.115/UBND về việc thống nhất chủ trương cho thuê đất để xây dựng các hạng mục khu thể dục  thể thao tập trung xã Quảng Công

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày