Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khen thưởng các tập thể và cá nhân trong công tác sản xuất nông nghiệp năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 19/10/2018

Ngày 10 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 2721/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác sản xuất nông nghiệp năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện

 

I. TẬP THỂ

01.

Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Kim Thành.     

02.

Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Đông Phước.

II. CÁ NHÂN

01.

Ông Trần Quang Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp An Xuân.

02.

Ông Lê Ngọc Giới - Xã viên Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Phú Hòa.

03.

Ông Đoàn Viết Cường - Xã viên Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Đông Vinh.

                                    (Tổng cộng danh sách này gồm 02 tập thể và 03 cá nhân)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.222.909
Truy câp hiện tại 2.925