Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khen thưởng các gia đình tiêu biểu trong việc thực hiện tốt chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 19/10/2018

Ngày 04 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 2641/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 05 gia đình tiêu biểu đã có nhiều thành tích trong việc thực hiện tốt chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện

 

01.

Gia đình ông Đoàn Ngọc Sinh, tổ dân phố Khuông Phò Nam, thị trấn Sịa.

02.

Gia đình ông Phạm Hiệp, thôn Lai Trung, xã Quảng Vinh.

03.

Gia đình ông Phan Quốc Mỹ, thôn An Lộc, xã Quảng Công.

04.

Gia đình ông Quách Sơn, thôn Phú Lương A, xã Quảng Thành.

05.

Gia đình ông Phan Hải, thôn Trung Kiều, xã Quảng Thái.

                                                   (Tổng cộng danh sách này gồm 05 gia đình)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.445.253
Truy câp hiện tại 6.637