Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai tiêm vắc xin phòng lở mồm long móng gia súc đợt II năm 2018 huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 13/10/2018
(hình minh hoạ)

Với mục tiêu tiêm phòng đạt tỷ lệ 100% số gia súc nằm trong diện tiêm vắc xin lở mồm mong móng; kiên quyết không để tái phát dịch ở những địa bàn có ổ dịch cũ, ngăn chặn dịch lở mồm long móng từ ngoài huyện xâm nhập vào trong huyện, thực hiện tốt Chương trình về khống chế bệnh lở mồm long móng gia súc giai đoạn 2016-2020. UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 09/10/2018 về việc triển khai tiêm vắc xin phòng lở mồm long móng cho đàn gia súc đợt II năm 2018, cụ thể nh­ư sau:

 

I. Nội dung thực hiện

1. Thời gian tiêm phòng

- Từ ngày 05/10 - 10/10/2018: Điều tra, thống kê và họp triển khai.

- Từ ngày 11/10 - 31/10/2018: Tiêm đại trà.

- Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 15/11/2018: Tiêm vét và làm thủ tục thanh quyết toán.

- Tiêm bổ sung th­ường xuyên cho đàn gia súc nuôi mới, chư­a đư­ợc tiêm phòng trong đợt chính theo quy trình: tiêm 02 lần cách nhau 28 ngày, sau đó tiêm nhắc lại mũi thứ 03 sau 06 tháng.

- Ngoài việc triển khai tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng, các đơn vị rà soát để tiêm bổ sung các loại vắc xin khác cho đàn gia súc, gia cầm mới nuôi.

2. Loại vắc xin sử dụng và đối tư­ợng tiêm phòng: Vắc xin týp O tiêm phòng cho trâu, bò.

3. Giá dịch vụ tiêm phòng: Như đợt I năm 2018.

4. Quy trình kỹ thuật: Theo tập huấn của Trạm Chăn nuôi và Thú y và hướng dẫn của nhà sản xuất.

5. Thanh quyết toán vắc xin: Sau khi tiêm phòng 10 ngày, UBND các xã, thị trấn phải hoàn tất các thủ tục thanh, quyết toán tại Trạm Chăn nuôi và Thú y để quyết toán với tỉnh.

II. Tổ chức thực hiện               

1. UBND các xã, thị trấn

- Tăng cư­ờng công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm, tác hại của bệnh lở mồm long móng gia súc; các biện pháp phòng, chống đến cộng đồng để ngư­ời dân hiểu và tự giác tham gia thực hiện.             

- Xây dựng kế hoạch và họp triển khai, giao chỉ tiêu tiêm phòng vắc xin  cho các thôn, đội. Chỉ đạo Ban chăn nuôi thú y phân công thú y viên phụ trách từng địa bàn, phối hợp với Ban điều hành thôn để tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng cho đàn gia súc trên địa bàn đợt II năm 2018 đạt chỉ tiêu và đúng thời gian quy định.

- Phân công cán bộ Ban chỉ đạo phụ trách từng địa bàn phối hợp với Trưởng thôn và thú y viên để tổ chức tốt công tác tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng 100% cho đàn gia súc (trâu, bò) trong diện tiêm trên địa bàn theo sự chỉ đạo của ngành Thú y đúng thời gian quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm: chủ nuôi không chấp hành việc tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho vật nuôi, thú y viên không tuân thủ điều động phòng, chống dịch; đồng thời tổ chức giám sát dịch bệnh ở từng địa bàn được phân công nhằm phát hiện sớm dịch bệnh báo cáo chính quyền địa ph­ương  và cơ quan Thú y để xử lý kịp thời.     

2. Phòng Nông  nghiệp và PTNT, Trạm Chăn nuôi và Thú y

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các ban ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền để chủ vật nuôi tự giác chấp hành, tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng đạt kết quả.

- Chuẩn bị đầy đủ vắc xin, tổ chức tập huấn cho thú y viên về kỹ thuật tiêm phòng, phân công cán bộ về cơ sở hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra công tác tiêm phòng đảm bảo kỹ thuật và đúng thời gian quy định.

3. Thủ trư­ởng các ban ngành liên quan, các thành viên BCĐ huyện

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình, phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Chăn nuôi và Thú y, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai công tác tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng đợt II năm 2018 đạt kết quả cao.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.382.922
Truy câp hiện tại 1.370