Tuần thứ 39 (từ ngày 24/9/2018 đến ngày 29/9/2018)
Ngày cập nhật 24/09/2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Ngọc Đức

Quách Nhơn

Thứ hai 24/9/2018

S

08h00: Hội ý Thường trực UBND huyện.

08h00: Hội ý Thường trực UBND huyện.

08h00: Hội ý Thường trực UBND huyện.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày)

C

14h00: Đi cơ sở.

14h00: Làm việc với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để rà soát, bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch phòng chống thiên tai huyện Quảng Điền. 

Làm việc tại cơ quan.

 

 

Tứ ba 25/9/2018

S

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Dự họp Hội cựu Chiến binh huyện.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

14h00: Làm việc với Sở Du lịch. 

15h30: Họp tại Sở Tài chính về phương án sắp xếp cơ sở nhà đất thuộc quản lý của nhà nước.

14h00: Làm việc với Sở Du lịch. 

 

 

Thứ tư 26/9/2018

S

07h30: Hội nghị soát xét công tác cải cách hành chính những tháng đầu và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018. 

08h00: Làm việc với UBND thị trấn Sịa về việc quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị và quy hoạch vị trí phát triển dân cư phía Bắc nhà Văn hoá huyện

07h30: Hội nghị soát xét công tác cải cách hành chính những tháng đầu và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018. 

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày).

C

14h00: Dự Hội nghị UBND tỉnh sơ kết Ngày biên phòng toàn dân 2009-2019, tại BCHBP tỉnh.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Kiểm tra một Cửa hiện đại xã Quảng An. 

 

 

Thứ năm

27/9/2018

S

08h00: Họp UBND huyện. 

08h00: Họp UBND huyện. 

07h30: Tham dự Lễ Công bố Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế năm 2018. 

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

14h00: Làm việc với Ủy ban kiểm tra Trung ương. 

13h00: Đi cơ sở. 

14h00: Đi cơ sở. 

 

 

Thứ sáu 28/9/2018

S

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

07h30: Tham dự Hội nghị triển khai Luật Quốc phòng và Luật Tố cáo tại Sở Tư pháp.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày) 

C

14h00: Công bố Kết luận thanh tra về công tác nội vụ. 

13h00: Kiểm tra các hộ thực hiện dự án xây dựng vườn mẫu.

14h00: Dự Hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy.

14h00: Dự Hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy.

 

Thứ bảy

29/9/2018

S

07h30: Trực giải quyết công việc

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày