Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh bản vẽ cắm mốc phân lô chi tiết khu quy hoạch dân cư thôn 13, xã Quảng Ngạn, tỷ lệ 1/500
Ngày cập nhật 18/09/2018

Ngày 28 tháng 8 năm 2018, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 2.397/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bản vẽ cắm mốc phân lô chi tiết khu quy hoạch dân cư thôn 13, xã Quảng Ngạn, tỷ lệ 1/500 với các nội dung chủ yếu sau:

2. Phương án điều chỉnh quy hoạch phân lô

STT

Ký hiệu

lô đất

Diện tích theo Quyết định số 3.352/QĐ -UBND và Quyết định số 614/QĐ-UBND

(m2)

Diện tích

sau khi

điều chỉnh

(m2)

1

1

209,5

194,9

2

2

201,7

186,6

3

3

200,0

185,0

4

4

200,0

185,0

5

5

200,0

185,0

6

6

200,0

185,0

7

7

200,0

185,0

8

8

200,0

185,0

9

9

200,0

làm mương thoát nước

10

10

200,0

185,0

11

11

180,0

203,5

12

12

180,0

203,5

13

13

183,5

206,5

14

14

203,6

làm mương thoát nước

15

15

225,5

299,7

16

16

227,4

219,4

17

17

229,3

221,6

18

18

231,2

223,8

19

19

233,1

226,0

20

20

235,0

228,2

21

21

236,9

230,4

22

22

226,0

232,6

23

23

267,7

218,7

24

24

245,6

208,8

25

25

244,8

208,2

26

26

246,8

210,6

27

27

277,1

202,1

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày