Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch Tổ chức Tết Trung thu năm 2018
Ngày cập nhật 17/09/2018

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động vui chơi, giải trí và thực hiện quyền tham gia của trẻ em

- Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động vui chơi tại cộng đồng nhằm thu hút trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi giải trí an toàn, lành mạnh; định hướng, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc tốt đẹp của dân tộc, tham gia các hoạt động văn hóa, trò chơi truyền thống; khuyến khích sáng tạo, tự tạo trò chơi, đồ chơi; không mua sử dụng các loại đồ chơi độc hại, có tính kích động, bạo lực trẻ em.

          - Tổ chức các chương trình tổ chức hoạt động vui chơi có sự tham gia của trẻ em như: sinh hoạt trò chơi dân gian, rước đèn ông sao, thi kể chuyện, thi mâm cổ, hóa trang chú Cuội, chị Hằng, thi làm lồng đèn,.. Qua đó giúp cho các em hiểu rõ hơn ý nghĩa của Tết Trung thu, đồng thời động viên các em phấn đấu học tập tốt hơn vào năm học mới.

2. Hoạt động truyền thông

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tạo bước chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân đối với trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói riêng.

- Tăng cường và đổi mới các hình thức truyền thông để tạo cơ hội cho trẻ được tiếp cận với những thông tin phù hợp với độ tuổi, giới tính, mức độ trưởng thành và sự phát triển của trẻ em nhằm bảo đảm các quyền của trẻ em.

- Tổ chức Tết Trung thu gắn với những nội dung công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em như: Xây dựng “Xã, thị trấn phù hợp với trẻ em”, “ Phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em”, ngăn ngừa trẻ em bị bạo hành, xâm hại tình dục, trẻ em vi phạm pháp luật, xây dựng “Ngôi nhà an toàn”, “Cộng đồng an toàn”, “Trường học thân thiện” cho trẻ em, chăm lo đời sống văn hóa vui chơi, giải trí của trẻ em.

- Đăng tải thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước; Luật trẻ em năm 2016; thông tin về các hoạt động tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn huyện; biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có tinh thần vượt khó.

 - Tuyên truyền, khuyến khích trẻ em sử dụng các đồ chơi truyền thống, tự làm, tránh mua, tặng và cho trẻ em chơi các đồ chơi mang tính bạo lực.

3. Hoạt động vận động xã hội, thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em

          - Huy động gây quỹ để thăm và tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn tham gia vui Tết Trung thu cùng trẻ em tại cộng đồng.

          - Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đài báo; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để tổ chức Đêm hội trăng rằm cho trẻ em; tổ chức đoàn đi thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Trung thu cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, em đang được điều trị, chăm sóc tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Tổ chức điểm của huyện tại xã Quảng An, vào ngày 20/9/2018 (11/8 Âm lịch).

2. Các xã, thị trấn chủ động tổ chức từ ngày 19/9 – 24/9/2018 (10 – 15/8 Âm lịch).

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Quảng An, các đơn vị liên quan tổ chức Tết Trung thu cho các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn xã Quảng An, vào lúc 18h00 ngày 20/9/2018 (nhằm ngày 11/8 Âm lịch).

- Hướng dẫn, chỉ đạo cán bộ phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội  các xã, thị trấn thực hiện tốt các chương trình hoạt động về trẻ em năm 2018; tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho các cháu thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn vui Tết Trung thu tại địa phương.

          - Vận động các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể hỗ trợ nguồn lực để tổ chức vui chơi và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo nhân dịp Tết Trung thu.

          - Đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng với nội dung thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của mọi người dân về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em; thông tin phản ánh về các hoạt động tổ chức đón Tết Trung thu trên địa bàn; biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt đã giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch Trung thu năm 2018 tại các cơ quan, đơn vị và tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo về UBND huyện (qua phòng Lao động, Thương binh và Xã hội).

2.  Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND xã Quảng An chọn các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập để trao quà nhân dịp Tết Trung thu.

- Hướng dẫn và chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, tặng quà cho các cháu nhân dịp Tết Trung thu.

- Chỉ đạo các Trường Mầm non trên địa bàn xã Quảng An chuẩn bị 05 tiết mục văn nghệ để biểu diễn tại chương trình Đêm hội trăng rằm, vào lúc 18h00 ngày 20/9/2018 (nhằm ngày 11/8 Âm lịch).

3. Đài truyền thanh huyện

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng thời lượng phát sóng trên Đài truyền thanh huyện và đài truyền thanh cơ sở đến các tầng lớp nhân dân về các hoạt động tổ chức Tết Trung thu năm 2018; trong đó chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong tình hình mới.

- Phối hợp với phòng Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng các phóng sự, bài viết nêu gương người tốt, việc tốt trong việc giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

4. Liên đoàn Lao động huyện

Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các Công đoàn cơ sở, công đoàn trực thuộc tổ chức Tết Trung thu, nhằm động viên các em học giỏi vượt khó, hỗ trợ con em cán bộ, công chức, lao động đang gặp khó khăn.

          5. Huyện đoàn

Đề nghị Huyện đoàn phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội đồng đội phối hợp tổ chức Tết Trung thu cho các cháu ở các xã, thị trấn với những hoạt động thiết thực. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hoá văn nghệ... nhân dịp Tết Trung thu cho các cháu.

6. UBND các xã, thị trấn

- Xây dựng kế hoạch thực hiện, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tổ chức Tết Trung thu ở tất cả các thôn, xóm nhằm động viên tinh thần cho trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, tàn tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tham gia vui chơi, giải trí đón Tết Trung thu một cách an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng, bổ ích và tiết kiệm.

- Huy động mọi nguồn lực tại địa phương, tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ em là con gia đình chính sách, trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ em sống trong các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần tạo nên một phong trào rộng lớn tham gia vào công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

- Kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc múa lân để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và tránh phiền hà cho nhân dân.

- UBND xã Quảng An phối hợp với phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức "Đêm hội trăng rằm" trên địa bàn xã vào lúc 18h00, ngày 20/9/2018 (nhằm ngày 11/8 Âm lịch)

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.610.454
Truy câp hiện tại 3.597