Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khen thưởng tập thể đã có thành tích trong công tác vận động quần chúng tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 14/09/2018

Ngày 26 tháng 6 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 1955/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn BB1, Trung đoàn BB6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thành tích trong công tác vận động quần chúng tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 

Tập thể Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn BB1, Trung đoàn BB6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.610.664
Truy câp hiện tại 3.660