Ban hành Quy chế quản lý Quy hoạch phát triển kinh tế trang trại vùng cát nội đồng huyện Quảng Điền đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030
Ngày cập nhật 11/09/2018

Ngày 26/1/2018, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế quản lý Quy hoạch phát triển kinh tế trang trại vùng cát nội đồng huyện Quảng Điền đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày