Tuần thứ 37 (từ ngày 10/9/2018 đến ngày 15/9/2018)
Ngày cập nhật 10/09/2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Ngọc Đức

Quách Nhơn

Thứ hai 10/9/2018

S

08h00: Hội ý thường CT-PCT.UBND huyện.

08h00: Hội ý CT-PCT.UBND huyện.

08h00: Hội ý CT-PCT.UBND huyện.

08h00: Dự hội ý CT-PCT.UBND huyện.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

13h00: Tiếp công dân tại trụ sở.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Làm việc đoàn sáng tác Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh.

Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ ba 11/9/2018

S

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

08h00: Kiểm tra các hồ chứa nước trước mùa mưa bão (Cả ngày).

07h00: Đi Quảng Ngạn kiểm tra công tác vận động giải phóng mặt bằng khai thác Titan

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

08h00: Dự Giám sát của Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tại xã Quảng An.

C

13h30: Đi cơ sở. 

 

14h00: Kiểm tra công tác xây dựng trường chuẩn và hệ thống nhà vệ sinh các dơn vị trường học.

 

14h00: Đi cơ.

Thứ tư 12/9/2018

S

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

08h00: Họp bàn phương án chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất thuộc trường THCS Ngô Thế Lân, xã Quảng Phước.

07h30: Kiểm tra công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và hệ thống nhà vệ sinh các đơn vị trường học.

08h00: Dự Giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tại NHCSXH huyện.

08h00: Dự Giám sát của Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tại xã Quảng Ngạn.

C

 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Dự Giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tại thị trấn Sịa

14h00: Đi cơ sở.

Thứ năm

13/9/2018

S

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Tiếp công dân tại Quảng Vinh.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Tiếp công dân tại Quảng Vinh.

C

14h00: Làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh.

14h00: Làm việc với UBND xã Quảng Thành về việc rà soát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

14h00: Đi cơ sở.

14h00: Đi cơ sở.

14h00: Họp Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện.

Thứ sáu 14/9/2018

S

08h00: Giao ban tuần.

08h00: Giao ban tuần.

08h00: Giao ban tuần.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Giao ban tuần.

C

13h00: Đi cơ sở.

14h00: Giao ban tài chính - ngân sách.

14h00: Làm việc với Trung tâm xúc tiến du lịch và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.

14h00: Dự Giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tại xã Quảng Lợi.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy

15/9/2018

S

 

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày