Tuần thứ 36 (từ ngày 03/9/2018 đến ngày 08/9/2018)
Ngày cập nhật 04/09/2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Ngọc Đức

Quách Nhơn

Thứ hai 03/9/2018

S

07h00: Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 (Cả ngày). 

07h00: Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 (Cả ngày). 

07h00: Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 (Cả ngày). 

07h00: Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 (Cả ngày). 

07h00: Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 (Cả ngày). 

C

 

 

 

 

 

Thứ ba 04/9/2018

S

09h00: Làm việc với Tổ công tác quyết toán dự án hoàn thành.

09h00: Làm việc với Tổ công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

Làm việc tại cơ quan.

13h30: Đi cơ sở. 

 

 

 

Thứ tư 05/9/2018

S

06h30: Dự Lễ khai giảng năm học mới tại trường Nguyễn Chí Thanh. 

06h30: Dự Lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT Hoá Châu 

06h30:  Dự khai giảng năm học mới tại trường THCS NGô Thế Lân 

06h30:  Dự Khai giảng năm học mới tại trường Trường THCS Nguyễn Hữu Đà. 

06h30:  Dự Khai giảng năm học mới tại trường THCS Đặng Tất. 

C

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống bão lụt. 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ năm

06/9/2018

S

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Họp bàn phương án thành lập lớp đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng, thuỷ thủ. 

08h00: Dự Hội nghị đánh giá công tác xuất khẩu lao động 8 tháng đầu năm 2018.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày).

C

14h00: Làm việc với UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018. 

14h00: Làm việc với UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018. 

14h00: Làm việc với UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018. 

14h00: Làm việc với UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018. 

 

Thứ sáu 07/9/2018

S

08h00: Tham dự Lễ khai trương Bộ phận một cửa hiện đại xã Quảng Ngạn.

08h00: Làm việc với UBND xã Quảng Vinh để soát xét tình hình triển khai thực hiện quy hoạch phát triển khu dân cư Cồn Dơi. 

08h00: Tham dự Lễ khai trương Bộ phận một cửa hiện đại xã Quảng Ngạn.

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày)

08h00: Tham dự Lễ khai trương Bộ phận một cửa hiện đại xã Quảng Ngạn.

C

14h00: Làm việc với HTX làng du lịch nông trang đầm phá

14h00: Làm việc với HTX làng du lịch nông trang đầm phá.

14h00: Làm việc với HTX làng du lịch nông trang đầm phá.

 

14h00: Đi cơ sở.

Thứ bảy

08/9/2018

S

07h00: Trực giải quyết công việc.

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày