Tuần thứ 35 (từ ngày 27/8/2018 đến ngày 01/9/2018)
Ngày cập nhật 04/09/2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Ngọc Đức

Quách Nhơn

Thứ hai 27/8/2018

S

08h00: Giao ban tuần

08h00: Giao ban tuần

08h00: Giao ban tuần

07h00: Làm việc cơ quan (Cả ngày)

07h00: Làm việc cơ quan (Cả ngày)

C

14h00: Dự Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo ANTT 6 tháng đầu năm 2018 của Công an huyện

13h30: Làm việc cơ quan

14h00: Kiểm tra bộ phận Một cửa hiện đại tại xã Quảng Thành

 

 

Thứ ba 28/8/2018

S

07h00: Làm việc tại cơ quan

08h00: Làm việc với Sở Tài chính

08h00: Dự diễn đàn Lắng nghe trẻ em nói 

Đi cơ sở  (cả ngày)

08h00: Dự diễn đàn Lắng nghe trẻ em nói 

C

14h00: Tham dự hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 8 tháng đầu năm 2018 và triển khai các Kế hoạch nâng cao chỉ số PARINDEX, PAPI

13h30: Đi cơ sở

Làm việc tại cơ quan.

 

Làm việc tại cơ quan.

Thứ tư 29/8/2018

S

08h00: Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp

08h00: Làm việc với xã Quảng An về nông thôn mới 

08h00: Họp Ban chỉ đạo ISO

09h30: Họp bàn triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin

08h00: Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết TW6

08h00: Họp Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện 

C

14h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh

13h30: Làm việc tại cơ quan

14h00: Sơ kết Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá

14h00: Đi cơ sở 

14h00: Đi cơ sở 

Thứ năm

30/8/2018

S

08h00: Họp Thường trực Huyện ủy

08h00: Dự họp dự án Trường Sơn Xanh

08h00: Dự Khai trương bộ phận Một cửa hiện đại tại xã Quảng Thành

07h00: Làm việc cơ quan

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

16h00: Dự cảm ơn Hội nhà văn tham gia Trại sáng tác Văn học tại Quảng Điền

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

16h00: Dự cảm ơn Hội nhà văn tham gia Trại sáng tác Văn học tại Quảng Điền

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Thứ sáu 31/8/2018

S

06h00: Dự lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nuớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018)
08h00: Họp UBND huyện

06h00: Dự lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nuớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018)
08h00: Họp UBND huyện

06h00: Dự lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nuớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018)
08h00: Họp UBND huyện

06h00: Dự lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nuớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018)
08h00: Dự giao ban HĐND tỉnh, huyện tại A Lưới

06h00: Dự lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nuớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018)
08h00: Dự giao ban HĐND tỉnh, huyện tại A Lưới

C

14h30: Làm việc với Hội Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế

14h30: Làm việc với Hội Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế

14h00: Tham gia giải cầu lông, bóng bàn huyện Quảng Điền năm 2018

 

 

Thứ bảy

01/9/2018

S

 

 

07h00: Trực giải quyết công việc.

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày