Tuần thứ 34 (từ ngày 20/8/2018 đến ngày 25/8/2018)
Ngày cập nhật 22/08/2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Ngọc Đức

Quách Nhơn

Thứ hai 20/8/2018

S

07h00: Tiếp dân tại trụ sở (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

07h30: Dự lễ bổ nhiệm trú trì chùa Tháp Nhuận, Quảng Lợi.

07h00: Tiếp công dân tại trụ sở (Cả ngày).

07h00: Làm việc cơ quan (Cả ngày). 

C

 

 

Làm việc tại cơ quan.

 

 

Thứ ba 21/8/2018

S

08h00: Họp Huyện ủy.

08h00: Họp Huyện ủy.

08h00: Họp Huyện ủy.

08h00: Họp Huyện ủy.

08h00: Họp Huyện ủy.

C

14h00: Họp Hội đồng xét tuyển viên chức và Hội đồng thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Họp vận động các hộ dân liên quan đến khai thác titan

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ tư 22/8/2018

S

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy .

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy .

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy .

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày)

C

14h00: Họp sơ kết công tác cải cách hành chính.

14h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ công bố xã Quảng Công đạt chuẩn nông thôn mới.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ năm

23/8/2018

S

08h00: Dự lễ công bố xã Quảng Công đạt chuẩn nông thôn mới.

08h00: Dự lễ công bố xã Quảng Công đạt chuẩn nông thôn mới.

08h00: Dự lễ công bố xã Quảng Công đạt chuẩn nông thôn mới.

08h00: Dự lễ công bố xã Quảng Công đạt chuẩn nông thôn mới.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

14h00: Đi cơ sở

14h00: Đi cơ sở

14h00: Họp Ban chấp hành Hội khuyến học huyện.

14h00: Đi cơ sở

 

Thứ sáu 24/8/2018

S

08h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản.

08h00: Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

08h00: Dự tổng kết công tác phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn 2017.

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày)

08h00: Dự tổng kết công tác phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn 2017.

C

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

13h30: Dự tổng kết năm học 2017-2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019.

 

14h00: Đi cơ sở.

Thứ bảy

25/8/2018

S

 

07h00: Trực giải quyết công việc.

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày