Tuần thứ 31 (từ ngày 30/7/2018 đến ngày 04/8/2018)
Ngày cập nhật 02/08/2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Ngọc Đức

Quách Nhơn

Thứ hai 30/7/2018

S

08h00: Họp Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Thường vụ Huyện ủy.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

14h00: Dự công bố Quyết định thanh tra công tác nội vụ.

14h00: Họp Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Họp Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Họp Thường vụ Huyện ủy.

 

Thứ ba 31/7/2018

S

08h00: Dự Hội nghị quân chính tại Ban CHQS huyện.

08h00: Dự họp tại Sở Nông nghiệp và PTNT. 

08h00: Họp bàn rà soát công tác xây dựng Nghĩa trang liệt sỹ huyện.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

14h00: Dự Hội nghị tổng kết 20 năm Pháp lệnh BĐBP.

15h00: Làm việc với Toà án huyện về giải quyết vướng mắc về đất đai. 

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Làm việc xã Quảng Lợi.

 

Thứ tư 01/8/2018

S

07h30: Dự họp UBND tỉnh trực tuyến tại huyện.

07h30: Dự họp UBND tỉnh trực tuyến tại huyện.

07h30: Dự họp UBND tỉnh trực tuyến tại huyện.

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Đi cơ sở.

 

 

Thứ năm

02/8/2018

S

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Họp bàn phương án xử lý các công trình trường học xuống cấp. 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày).

C

14h00: Họp Hội đồng xét điều động, luân chuyển cán bộ, viên chức ngành giáo dục.

14h00: Họp sơ kết công tác an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2018 tại tỉnh. 

13h30: Sơ kết 6 tháng công tác Xuất khẩu lao động.
15h30: Họp xét duỵêt hồ sơ bà mẹ Việt Nam anh hùng.

 

 

Thứ sáu 03/8/2018

S

08h00: Giao ban Khối Nội chính.

08h00: Giải quyết vướng mắc về đất đai của hộ ông Phạm Hũu Phước, xã Quảng An. 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

14h00: Dự công bố Kết luận Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát TTHC

14h00: Nghe nhà đầu tư báo cáo dự án xây dựng resort tại Quảng Công. 

14h00: Làm việc với Doàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác phổ cập

 

 

Thứ bảy

04/8/2018

S

 

 

07h00: Trực giải quyết công việc.

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày