Tuần thứ 29 (từ ngày 16/7/2018 đến ngày 21/7/2018)
Ngày cập nhật 16/07/2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Ngọc Đức

Quách Nhơn

Thứ hai 16/7/2018

S

07h00: Giao ban tuần.

07h00: Giao ban tuần.

07h00: Giao ban tuần.

07h00: Giao ban tuần.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

07h30: Dự chỉ đạo diễn tập xã Quảng An.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Họp Ban Thường vụ Hội khuyến học.

Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ ba 17/7/2018

S

14h00: Dự chỉ đạo diễn tập xã Quảng An (Cả ngày).

07h00: Đi cơ sở (Cả ngày).

08h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác kiếm soát TTHC.

08h00: Họp BCĐ QCDC huyện

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

 

 

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Làm việc với xã Quảng Lợi.

 

Thứ tư 18/7/2018

S

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Dự họp Đảng bộ xã Quảng Phước.

08h00: Họp bàn Kế hoạch sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

Làm việc tại cơ quan.

C

14h00: Tiếp công dân với Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh tại Quảng Phú.

14h00: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm Ban An toàn giao thông huyện.

14h00: Dự Bế giảng lớp Tin học.

 

14h00: Tiếp công dân với Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh tại Quảng Phú

Thứ năm

19/7/2018

S

08h00: Họp Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện.

08h00: Họp Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện.

08h00: Họp Ban biên tập Website.

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

13h30: Dự lễ trao tặng kỉ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày.

15h00: Họp Ban chỉ đạo ISO.

 

 

Thứ sáu 20/7/2018

S

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Trực báo cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu.

08h00: Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 công tác Xuất khẩu lao động.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày). 

C

14h00: Dự giao ban ngành Tài nguyên - Môi trường toàn tỉnh tại huyện.

14h00: Dự giao ban ngành Tài nguyên - Môi trường toàn tỉnh tại huyện.

Làm việc tại cơ quan.

 

 

Thứ bảy

21/7/2018

S

7h00: Trực giải quyết công việc.

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày