Tuần thứ 27 (từ ngày 02/7/2018 đến ngày 07/7/2018)
Ngày cập nhật 04/07/2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Ngọc Đức

Quách Nhơn

Thứ hai 02/7/2018

S

Làm việc tại cơ quan. 

Làm việc tại cơ quan. 

Làm việc tại cơ quan. 

Làm việc tại cơ quan. 

08h00: Dự thẩm tra của Ban Pháp chế tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

C

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

14h00: Dự thẩm tra của Ban Pháp chế tại Tòa án nhân dân huyện.

Thứ ba 03/7/2018

S

Làm việc tại cơ quan. 

08h00: Họp Ban chỉ đạo chuyển đổi mô hình quản lý chợ 

08h00: Họp BCĐ QCDC cơ sở.

08h00: Họp BCĐ QCDC cơ sở.

10h00: Họp Thường trực HĐND huyện

10h00: Họp Thường trực HĐND huyện.

C

14h00: Dự chỉ đạo diễn tập thử chiến đấu phòng thủ xã Quảng Thành

14h00: Họp bàn phương án giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng công trình: đường Nguyễn Chí Thanh 

14h00: Đi cơ sở. 

14h00: Dự thẩm tra Ban Kinh tế - Xã hội tại phòng TC-KH.

Làm việc tại cơ quan. 

Thứ tư 04/7/2018

S

07h30: Dự khai mạc và chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Quảng Thành (Cả ngày).

08h00: Họp Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện

Làm việc tại cơ quan. 

Làm việc tại cơ quan. 

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

 

14h00: Họp thông qua Quy hoạch nuôi cá lồng trên sông Bồ thuộc địa bàn huyện Quảng Điền. 

14h00: Làm việc với Tỉnh đoàn về thực hiện Kế hoạch 56/KH-UBND của UBND tỉnh. 

14h00: Dự thẩm tra Ban Kinh tế - Xã hội tại phòng GD và ĐT.

 

Thứ năm

05/7/2018

S

08h00: Họp UBND huyện

08h00: Họp UBND huyện.

08h00: Làm việc với Sở KHCN về chuyển đổi ISO. 

08h00: Họp UBND huyện.

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày).

C

Làm việc tại cơ quan. 

13h30: Làm việc tại cơ quan. 

14h00: Dự Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2018.

14h00: Đi cơ sở. 

 

Thứ sáu 06/7/2018

S

08h00: Họp Huyện ủy

08h00: Dự họp Đảng bộ xã Quảng Phước.

08h00: Họp Huyện ủy

08h00: Họp Huyện ủy

08h00: Họp Huyện ủy

C

13h30: Dự chỉ đạo diễn tập thử chiến đấu phòng thủ xã Quảng Thọ

14h00: Thông qua quy hoạch khu thể thao xã Quảng Công.

14h00: Thông qua quy hoạch khu thể thao xã Quảng Công. 

 

 

Thứ bảy

07/7/2018

S

8h00: Dự chỉ đạo diễn tập thử chiến đấu phòng thủ xã Quảng Thọ

 

 

 

 

C

Trực giải quyết công việc

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày