Tuần thứ 25 (từ ngày 25/6/2018 đến ngày 30/6/2018)
Ngày cập nhật 25/06/2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Ngọc Đức

Quách Nhơn

Thứ hai 25/6/2018

S

Đi tập huấn thư tại Hà Nội (Từ ngày 24/6-29/6/2018).

09h00: Họp soát xét tình hình triển khai công tác giải phòng mặt bằng Nhà lưu niệm đồng chí Tố Hữu.

07h00: Thăm các Hội đồng thi THPT Quốc gia.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

 

 

Thứ ba 26/6/2018

S

 

08h00: Họp UBND huyện thông qua các bnáo cáo trình tại kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa X.

08h00: Dự hội nghị cán bộ chủ chốt cấp xã tại tỉnh

08h00: Dự họp HĐND xã Quảng Thái 

08h00: Họp UBND huyện thông qua các báo cáo trình tại kỳ họp lần thứ 6, HĐND huyện khoá X. 

C

 

15h30: Dự công bố Quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017.

Làm việc tại cơ quan. 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ tư 27/6/2018

S

 

08h00: Làm việc với UBND xã Quảng Vinh về việc rà soát tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

C

 

14h00: Làm việc với UBND xã Quảng Thọ về việc rà soát tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới .

 

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Đi cơ sở.

Thứ năm

28/6/2018

S

 

Làm việc tại cơ quan. 

Làm việc tại cơ quan. 

08h00: Dự họp HĐND xã Quảng Lợi. 

Làm việc tại cơ quan.

C

 

14h00: Họp Ban Chuyển đổi mô hình quản lý chợ huyện. 

Làm việc tại cơ quan. 

 

Làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu 29/6/2018

S

 

08h00:  Dự hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Trương ương 7 tại tỉnh.

08h00:  Dự hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Trương ương 7 tại tỉnh.

08h00: Dự họp HĐND thị trấn Sịa. 

08h00: Dự họp HĐND xã Quảng Thành 

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

30/6/2018

S

 

7h00: Trực giải quyết công việc.

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày