Tuần thứ 24 (từ ngày 18/6/2018 đến ngày 23/6/2018)
Ngày cập nhật 18/06/2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Ngọc Đức

Quách Nhơn

Thứ hai 18/6/2018

S

09h00: Giao ban tuần.

09h00: Giao ban tuần.

09h00: Giao ban tuần.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

09h00: Giao ban tuần.

C

14h00: Làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy.

14h00: Làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Làm việc tại cơ quan.

 

Làm việc tại cơ quan.

Thứ ba 19/6/2018

S

08h00: Làm việc với Đoàn Thanh tra Công an tỉnh.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Công.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

08h00: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Công.

C

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Phước.

14h00: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Ngạn.

 

14h00: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Ngạn.

Thứ tư 20/6/2018

S

06h30: Dự Lễ ra quân làm công tác dân vận tại Ô Sa, Quảng Vinh.

09h00: Làm việc với Đảng ủy, UBND xã Quảng Công.

09h00: Làm việc với Đảng ủy, UBND xã Quảng Công.

07h30: Dự Hội nghị tập huấn triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin lao động.

08h00: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Thái

Làm việc tại cơ quan.

C

13h30: Dự họp UBND tỉnh thông qua một số Đề án, Báo cáo trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII.

15h00: Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về phương án điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 5 năm của tỉnh.

14h00: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Lợi.

14h00: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Lợi.

14h00: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Thành.

Thứ năm

21/6/2018

S

08h00: Họp Đảng ủy Quân sự.

08h00: Họp bàn phương án xử lý tình trạng khai thác cát trái phép tại các trang trại thuộc vùng cát nội đồng.

07h30: Tham dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng thuộc Đề án 452 và Chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Phú.

C

14h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy về nông thôn mới.

14h00: Dự tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại xã Quảng Thọ.

14h00: Họp Ban tổ chức giải Bóng đá Thanh niên huyện năm 2018.

14h00: Dự tiếp xúc cử tri tại Thị trấn Sịa.

14h00: Dự tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại xã Quảng Thọ.

Thứ sáu 22/6/2018

S

07h00: Đi cơ sở (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan.

07h00: Đi kiểm tra các đơn vị trường học xã Quảng Vinh, Quảng Phú.

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày).

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày).

C

 

14h00: Làm việc với UBND xã Quảng Phước về việc rà soát tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

14h00: Họp các xã liên quan đến dự án hỗ trợ nhà GCF và thăm 02 Hội đồng thi THPT.

 

 

Thứ bảy

23/6/2018

S

 

 

7h00: Trực giải quyết công việc.

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày