Tuần thứ 05 (từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/2018)
Ngày cập nhật 29/01/2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Ngọc Đức

Quách Nhơn

Thứ hai 29/01/2018

S

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

08h30: Dự Hội nghị Tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sóng văn hoá năm 2017. 

Làm việc cơ quan. 

Làm việc cơ quan. 

C

15h00: Làm việc với Trường chính trị Nguyễn Chí Thanh. 

13h30: Họp bàn triển khai công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông khu vực trước Trung tâm thương mại huyện.

15h00: Họp Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã. 

14h00: Dự Hôị nghị tổng kết hoạt động ngành Văn hoá và Thông tin năm 2017. 

14h00: Đi cơ sở. 

14h00: Dự Tổng kết ngành Văn hóa - Thông tin. 

Thứ ba 30/01/2018

S

08h00: Họp Thường trực Huyện ủy.

08h00: Họp bàn phương án giải quyết vướng mắc trong công tác đo đạc hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện. 

07h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra Trường đạt chuẩn Quốc gia ( cả ngày ).

07h00: Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

Làm việc cơ quan. 

C

14h00: Dự Tổng kết ngành Tòa án. 

14h00: Giao ban cụm ATLC-SSCĐ tại xã Quảng Phước. 

 

 

14h00: Dự Tổng kết ngành Tòa án. 

Thứ tư 31/01/2018

S

09h00: Làm việc với Sở Kế hoạch - Đầu tư về chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới.

09h00: Làm việc với Sở Kế hoạch - Đầu tư về chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới.

08h00: Tổng kết công tác tư pháp năm 2017.

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày). 

08h00: Dự Tổng kết ngành Tư pháp.

C

14h00: Đi cơ sở. 

14h00: Làm việc với UBND xã Quảng Công về tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

13h30: Họp soát xét công tác chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Xuân Mậu Thân 1968. 

Làm việc cơ quan. 

14h00: Đi cơ sở.

Thứ năm

01/02/2018

S

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Tổng kết Thủy sản. 

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Tổng kết Thủy sản. 

Làm việc cơ quan. 

C

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Đi cơ sở.

Thứ sáu 02/02/2018

S

06h00: Dự dâng hương, dâng hoa kỷ niệm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

08h00: Dự gặp mặt kỷ niệm 50 năm Xuân Mậu Thân 1968.

C

14h00: Họp UBND huyện. 

14h00: Họp UBND huyện. 

13h30: Làm việc với Sở Nội vụ về hoạt động của Trung tâm Hành chính công.

14h00: Họp UBND huyện. 

14h00: Họp UBND huyện. 

Thứ bảy

03/02/2018

S

08h00: Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện.

7h00: Trực giải quyết công việc.

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày