Tuần thứ 04 (từ ngày 22/01/2017 đến ngày 27/01/2017)
Ngày cập nhật 22/01/2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Ngọc Đức

Quách Nhơn

Thứ hai 22/01/2017

S

08h00: Giao ban tuần. 

08h00: Giao ban tuần. 

08h00: Giao ban tuần. 

Làm việc cơ quan. 

08h00: Giao ban tuần. 

C

13h30: Tiếp công dân tại trụ sở.

Làm việc cơ quan.

14h00: Dự họp tại UBMTTQ Việt Nam tỉnh về phân phối hàng cứu trợ. 

14h00: Đi cơ sở. 

Làm việc tại cơ quan. 

Thứ ba 23/01/2017

S

08h00: Làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy về Nhà lưu niệm Tố Hữu.

08h00: Dự Hội nghị tổng kết Liên đoàn Lao động huyện. 

07h00: Làm vịêc với phòng Văn hoá và Thông tin.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

08h00: Dự Hội nghị tổng kết Liên đoàn Lao động huyện.

C

14h00: Làm việc với các ngành cấp tỉnh về khắc phục sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua xã Quảng Phú. 

14h00: Làm việc với các ngành cấp tỉnh về khắc phục sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua xã Quảng Phú. 

14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2017.

 

14h00: Dự tổng kết ngành lao động, thương binh và xã hội. 

Thứ tư 24/01/2017

S

07h30: Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Công an tỉnh. 

08h00: Tổng kết công tác xây dựng Đảng.

08h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Dảng 

08h00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng.

08h00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng.

C

Làm việc tại cơ quan. 

14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác PCCC tại Cảnh sát PCCC tỉnh.

14h00: Tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo 138 huyện.

14h00: Đi cơ sở. 

14h00: Đi cơ sở. 

Thứ năm

25/01/2017

S

08h00: Tổng kết công tác QPAN năm 2017.

Làm việc tại cơ quan. 

07h00: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 Sở Du lịch.

08h00: Tổng kết công tác QPAN năm 2017.

Làm việc tại cơ quan. 

C

14h00: Làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất.

14h00: Dự Hội nghị tổng kết Ban An toàn giao thông tỉnh.

14h00: Dự Hội nghị triển khai chương trình công tác xây dựng phong trào Tòan dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh. 

Làm việc tại cơ quan. 

14h00: Dự họp Ban Pháp chế HĐND huyện. 

Thứ sáu 26/01/2017

S

08h00: Dự Hội nghị triển khai công tác ngành tài chính năm 2018.

Làm việc tại cơ quan. 

07h00: Tham gia cùng Đoàn Kiểm tra Trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2017-2018 của tỉnh (Cả ngày).

08h00: Dự Tổng kết Tòa án nhân dân tỉnh (Cả ngày).

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày).

C

14h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh.

 

14h00: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Công an huyện. 

 

 

 

Thứ bảy

27/01/2017

S

07h00: Trực giải quyết công việc.

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày