Tuần thứ 01 (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/01/2018)
Ngày cập nhật 03/01/2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Ngọc Đức

Quách Nhơn

Thứ hai 01/01/2018

S

Nghỉ Tết Dương lịch năm 2018

C

Thứ ba 02/01/2018

S

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày).

Làm việc cơ quan (Cả ngày)

C

14h00: Dự làm việc với Đoàn công tác của Chính phủ.

13h30: Đi cơ sở.

14h00: Họp Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật.

 

 

Thứ tư 03/01/2018

S

07h00: Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác bảo đảm trật tự An toàn giao thông năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 do Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì.

07h00: Đi cơ sở (Kiểm tra các trường).

Làm việc cơ quan (Cả ngày)

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày).

C

14h00: Đi cơ sở.

Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

Thứ năm

04/01/2018

S

07h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác Quân sự - Quốc phòng và công tác huấn luyện năm 2017 tại Ban CHQS huyện.

08h00: Làm việc với Phòng KTHT về một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2018. 

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

08h00: Họp Ban chấp hành Hội khuyến học.

08h00: Họp Giao ban Thường trực HĐND huyện.

08h00: Họp Giao ban Thường trực HĐND huyện.

C

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Đi cơ sở.

14h00: Đi cơ sở.

Thứ sáu 05/01/2018

S

07h00: Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết TW 6.

08h00: Làm việc với Phòng Giáo dục - Đào tạo và Hiệu trưởng các trường mầm non trên địa bàn. 

07h00: Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết TW 6.

07h00: Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết TW 6.

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

14h00: Đi cơ sở.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Tổng kết các mô hình của Dự án SODI năm 2017.

 

 

Thứ bảy

06/01/2018

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày