Quyết định Quy định tạm thời một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển dịch vụ tại các khu dịch vụ: Cồn Tộc, xã Quảng Lợi; hai bên cầu Tứ Phú, xã Quảng Phú và thôn An Lộc, xã Quảng Công.
Ngày cập nhật 01/06/2015

Ngày 05/5/2015, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 555/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định tạm thời một số chính sách hỗ trợ đầu tư  phát triển dịch vụ tại các khu dịch vụ: Cồn Tộc, xã Quảng Lợi; hai bên cầu Tứ Phú, xã Quảng Phú và thôn An Lộc, xã Quảng Công.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày