Báo cáo, thống kê >> Báo cáo ATVSTP, Môi trường
Ngày 21 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Công văn số 1185 /UBND Về việc người dân sử dụng các thùng chứa rác thải BVTV không đúng cách trong dự án: Dự án thu gom, xử lý bao gói...
Ngày 10 tháng 6 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Thông báo số 79/TB-UBND Về kết luận của UBND huyện tại buổi khảo sát tại: Bến đò Cồn Tộc, Bến đò Ngư Mỹ Thạnh và Cụm tiểu thủ công nghiệp Bắc An Gia
Xem tin theo ngày