Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cải cách hành chính >> Công khai TTHC
Ngày 09/7/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1908/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Quảng Điền . (có file văn bản đính kèm)  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính >> Công khai TTHC
Ngày 09/7/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1908/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Quảng Điền . (có file văn bản đính kèm)  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính >> Công khai TTHC
Ngày 09/7/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1908/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Quảng Điền . (có file văn bản đính kèm)  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính >> Công khai TTHC
Ngày 09/7/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1908/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Quảng Điền . (có file văn bản đính kèm)  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính >> Công khai TTHC
Ngày 09/7/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1908/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Quảng Điền . (có file văn bản đính kèm)  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính >> Công khai TTHC
Ngày 09/7/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1908/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Quảng Điền . (có file văn bản đính kèm)  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính >> Công khai TTHC
Ngày 09/7/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1908/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Quảng Điền . (có file văn bản đính kèm)  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.168.427
Truy câp hiện tại 6.141