Tìm kiếm tin tức
Quy trình thủ tục
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 về việc công bố kèm thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp...
Ngày 10/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2017/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân...
Ngày 12/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2044/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông các lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền tiếp nhận...
Ngày 20/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1759/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.  
  QUYẾT ĐỊNH  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1.150/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2020 về việc ban hành kèm danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.837.291
Truy câp hiện tại 3.733