Tìm kiếm tin tức
Quy trình thủ tục
Ngày 16/03/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 646/QĐ-UBND công bố 02 TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 01 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã...
Ngày 04 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 518/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực khuyến nông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.
           Ngày 03/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND về công bố 17 TTHC được chuẩn hoá trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh.
Ngày 27/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3068/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ trong trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 27/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3070/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành...
Ngày 14/12/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2930/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.494.327
Truy câp hiện tại 73