Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch
Ngày cập nhật 21/12/2022

Ngày 20 tháng 12 năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3074/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/Ủy ban nhân dân cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3225/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Quyết định số 3226/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Tập tin đính kèm:
https://thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.913.398
Truy câp hiện tại 6.704