Tìm kiếm tin tức
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường
Ngày cập nhật 12/11/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết  của Uỷ ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.397.178
Truy câp hiện tại 1.045