Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định Về việc phê duyệt Dự án hoàn thiện, nâng cấp, tiêu chuẩn hóa sản phẩm “Rau Quảng Thành”
Ngày cập nhật 14/09/2020

Ngày 13 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1741/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Dự án hoàn thiện, nâng cấp, tiêu chuẩn hóa sản phẩm “Rau Quảng Thành”

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.585.410
Truy câp hiện tại 1.523