Tìm kiếm tin tức
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1.177/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Ngày cập nhật 14/05/2020

 

QUYẾT ĐỊNH

 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.470.732
Truy câp hiện tại 1.172