Tìm kiếm tin tức
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ngày cập nhật 22/04/2020

Ngày 16/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 998/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.

 

Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính (TTHC): mới ban hành (01 TTHC), được sửa đổi, bổ sung (01 TTHC), bị bãi bỏ (01 TTHC) trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ 02 TTHC tương ứng trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện được công bố tại Quyết định số 2.892/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nguyễn Duẫn

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.470.774
Truy câp hiện tại 1.176