Tìm kiếm tin tức
Công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Ngày cập nhật 19/04/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, thủ tục hành chính “Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa” được thay thế thành thủ tục “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa”. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.815.698
Truy câp hiện tại 2.111