Tìm kiếm tin tức
Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.
Ngày cập nhật 10/02/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã là: Văn hóa cơ sở có 03 thủ tục: Thủ tục Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm, Thủ tục Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa, Thủ tục Thông báo tổ chức lễ hội; Thư viện có 01 thủ tục: Thủ tục Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản; thể thao có 01 thủ tục: Thủ tục Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.815.698
Truy câp hiện tại 2.140