Tìm kiếm tin tức
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
Ngày cập nhật 02/12/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2.991/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, quy trình điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Theo đó, có 03 thủ tục hành chính, gồm: Thủ tục cấp đổi Chứng minh nhân dân; Thủ tục cấp lại Chứng minh nhân dân; Thủ tục cấp mới Chứng minh nhân dân, thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

 giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí (đồng)

Tên VBQPPL quy định TTHC

I

Lĩnh vực cấp, quản lý CMND

1

Thủ tục cấp đổi Chứng minh nhân dân

07 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Đối với các phường thuộc thành phố Huế: 10.000 đồng/lần đổi.

- Đối vớicác khu vực còn lại: 5.000 đồng/lần đổi.

 

Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính  về chứng minh nhân dân;

 

2

Thủ tục cấp lại Chứng minh nhân dân

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Đối với các phường thuộc thành phố Huế: 10.000 đồng/lần cấp.

- Đối vớicác khu vực còn lại: 5.000 đồng/lần cấp.

Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính  về chứng minh nhân dân;

 

3

Thủ tục cấp mới Chứng minh nhân dân

07 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, hoàn thiện và chuyển hồ sơ đến Phòng CSQLHC về TTXH - Công an tỉnh để hoàn chỉnh đóng dấu chữ ký, dấu nổi; Dán ép CMND

Miễn thu lệ phí

Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính  về chứng minh nhân dân;

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.815.698
Truy câp hiện tại 2.149