Tìm kiếm tin tức
Công bố các TTHC được chuẩn hóa lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Ngày cập nhật 03/10/2019

         Ngày 25/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2.376/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
 

         Theo đó, 03 TTHC được chuẩn hóa lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện là: Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (TTH-285365); Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện (B-BLD-286335-TT); Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện (B-BLD-286336-TT).

         Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 2.930/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 và Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nguyễn Duẫn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.796.237
Truy câp hiện tại 199