Tìm kiếm tin tức
Thủ tục hành chính thực hiện liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 12/09/2019

         Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2.048/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

         Theo đó, Quyết định quy định cụ thể việc thực hiện liên thông 03 thủ tục: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí; liên thông 02 thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú; liên thông 02 thủ tục hành chính: “Đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/ hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.185.288
Truy câp hiện tại 1.727