Tìm kiếm tin tức
Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Ngày cập nhật 26/08/2019

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 về việc công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, có 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện đó là: thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện cấp), thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện cấp); 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ là: Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (thuộc thẩm quyền của UBND huyện). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.185.295
Truy câp hiện tại 1.731