Tìm kiếm tin tức
Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Ngày cập nhật 15/07/2019

Ngày 11/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ký ban hành Quyết định số 1690/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.452.310
Truy câp hiện tại 1.713