Tìm kiếm tin tức
Công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
Ngày cập nhật 24/06/2019

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Theo đó, có 119 thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa và 33 thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm công bố công khai thủ tục hành chính này tại Trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của địa phương; triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.815.698
Truy câp hiện tại 2.074