Tìm kiếm tin tức
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
Ngày cập nhật 25/06/2019

Ngày 30/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1297/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND tỉnh; Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện gồm 8 thủ tục; quy trình nội bộ, quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã gồm 10 thủ tục.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.815.698
Truy câp hiện tại 2.208