Tìm kiếm tin tức
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.
Ngày cập nhật 13/05/2019

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.

Theo đó, có 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố đó là: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh; Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh; Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh; Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh; Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.815.698
Truy câp hiện tại 2.230