Tìm kiếm tin tức
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân và các cơ quan cấp huyện được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện
Ngày cập nhật 15/05/2019

Ngày 08/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1129/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân và các cơ quan cấp huyện được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Theo Quyết định này, có tổng cộng 319 TTHC thuộc 15 lĩnh vực, cụ thể như sau:

Stt

TÊN LĨNH VỰC

Số lượng TTHC

 TTHC liên thông

1

Kế hoạch & Đầu tư

30

02 TTHC liên thông về đăng ký hộ KD, HTX và đăng ký mã số thuế

2

Tài chính

18

 

3

Tài nguyên và Môi trường

45

Có 25 TTHC liên thông trong lĩnh vực đất đai từ UBND cấp xã đến CN. Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện và đến Sở Tài nguyên và Môi trường

4

Xây dựng

16

 

5

Tư pháp

32

 

6

Nội vụ

35

 

7

Lao động – TB- XH

26

Có 15 TTHC liên thông trong Nhóm lĩnh vực Người có công

8

Văn hóa & Thể thao

17

 

9

Công Thương

18

 

10

Y tế

02

 

11

Giáo dục và Đào tạo

34

 

12

Nông nghiệp và PTNT

20

04 TTHC liên thông, thẩm quyền UBND tỉnh

13

Thông tin và Truyền thông

06

 

14

Dân tộc

02

02 TTHC liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện và đến các cơ quan cấp tỉnh

(Áp dụng đối với các địa phương cấp huyện nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống)

15

Giao thông Vận tải

0

 

16

Khoa học và Công nghệ

0

 

17

Ngoại vụ

0

 

18

Du lịch

0

 

 

TỔNG CỘNG:

319

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân và các cơ quan cấp huyện được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.815.698
Truy câp hiện tại 2.061