Tìm kiếm tin tức
Công bố 05 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Ngày cập nhật 15/05/2019

Ngày 07 tháng 5 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1115/QĐ-UBND công bố 05 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Theo đó, 05 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế gồm có: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh; Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh; Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh; Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh; Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Các TTHC trên sửa đổi các biểu mẫu tại Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.815.698
Truy câp hiện tại 2.156